“Razer Zephyr” satuwa çykýar. Täze RGB maskasynyň bahasyny bilýäris

Razer Zephyr, aksesuar öndürijiniň oýunçylar üçin taýýarlan N95 süzgüç maskasydyr. Gadjet, adaty bolmadyk dizaýny we RGB yşyklandyryşy bilen beýleki maskalardan tapawutlanar. Razer “Zephyr” -y işe girizdi we hiç wagt partlamady.

“Razer Zephyr” satuwa çykýar. Täze RGB maskasynyň bahasyny bilýäris

Razer birnäçe aý ozal Zephyr maskasyny yglan etdi. Gadjetiň satuwy indi başlandy. Bahasy 99.99 dollar bilen kesgitlendi. Çalyşýan süzgüçleriň bir bukjasynyň bahasy 29.99 dollar. Şeýle hem, 149.99 dollara maska ​​we üç süzgüç paketini saýlamak mümkinçiligi bar.

“Razer Zephyr” bu habar iberilende eýýäm çapdan çykdy. Häzirki wagtda öndürijiniň onlaýn dükanynyň web sahypasynda täze maskanyň “ýakyn wagtda elýeterli boljakdygy” barada maglumatlar bar. Şonuň üçin gadjeti täzeden satyn almak üçin biraz garaşmaly bolarsyňyz.

Razer Zephyr, N95 derejeli süzgüçli maska. Öndüriji olary her üç günden çalyşmagy maslahat berýär. Gadjetde oýunçylaryň hökman halajak üýtgeşik dizaýny bar. Maskada ykjam programma bilen dolandyryp bolýan RGB yşyklandyryş bar.